Deze website maakt gebruik van cookies.Meer informatieMelding niet meer tonen
  • De mens centraal
    De mens centraal ONS welzijn werkt vanuit teams in wijken en dorpen. Zij hebben kennis over jeugd, gezin, volwassenen en ouderen en zijn er voor mensen van alle leeftijden. Duurt een begeleiding langer, dan is een vaste contactpersoon aanwezig in het team. 

Onze aanpak

‘Mensen die advies zoeken over een situatie in het dagelijks leven, hebben vaak vragen over zichzelf (weer) kunnen redden of meedoen.' 

Wie zichzelf (even) niet kan redden, mist tijdelijk de balans tussen wat je aankunt en wat er op je bordje ligt. Het vinden van evenwicht en het vermogen om daarmee om te gaan is dan belangrijk. Om mee te doen is het waardevol om betekenisvolle relaties aan te gaan en een zingevende dagbesteding te vinden. Naast deze individuele begeleiding, ondersteunt en stimuleert ONS welzijn ook initiatieven van (groepen) mensen om zich samen in te zetten voor de opbouw van hun wijk op het gebied van onderlinge steun, participatie en leefbaarheid.


Het Cliëntplan

Met de cliënt bepalen we eerst het doel en zoeken we samen naar de oplossing die past bij zijn vraag, situatie en talenten en de mogelijkheden en kansen die de eigen omgeving biedt. Doelen en afspraken komen in het cliëntplan. Wat gaat de cliënt zelf ondernemen en welke ondersteuning bieden ONS welzijn en andere betrokkenen? De cliënt is regisseur en draagt verantwoording voor zijn eigen acties. Na afronding van het afgesproken traject, als het doel bereikt is of wanneer de klant sneller weer op eigen kracht verder kan, volgt een evaluatie. Vervolgens stopt de begeleiding en gaat de cliënt zelf verder.

Onze dienstverlening

ONS welzijn levert sociaal werk in alle soorten en maten. Wij helpen mensen individueel of via een groepsgewijze (collectieve) aanpak. Ook werken we zoveel mogelijk met vrijwilligers (informele steun) zodat zo licht mogelijke of geen inzet van een beroepskracht (formele steun) nodig is.

ONS welzijn werkt via een integrale aanpak vanuit 4 pijlers van dienstverlening die elkaar onderling versterken. Wij helpen mensen een plan te maken met daarin een analyse van hun vraag, mogelijke doelen en welke soort(en) ondersteuning nodig is. Continu zoeken we naar balans tussen de vier pijlers, zodat voor mensen de voor hen best passende oplossing voor handen is.

Preventief en duurzaam

Onze focus ligt altijd op een preventieve, duurzame oplossing. Waar dat kan helpen we mensen zoveel mogelijk verder vanuit hun eigen mogelijkheden, talenten en kracht én wat de omgeving en het eigen sociale netwerk daarin kan bieden. Want hoe meer mensen zelf en samen in beweging komen en elkaar helpen, hoe beter dat is. Zo blijft de individuele en formele ondersteuning beschikbaar voor mensen die er zelf of samen echt niet meer uitkomen.

Toelichting

Groepen en Trainingen

Trainingen en lotgenotengroepen waarin we individuele vragen bundelen (collectiveren). Meedoen en samen leren staan voorop. Het leidt tot meer sociaal contact, ook buiten of na de activiteit, en versterkt de eigen kracht van mensen op praktisch en sociaal vlak. Een groepsgewijze aanpak voorkomt de inzet van duurdere zorg geheel of gedeeltelijk. Lees meer...

Voor elkaar

Vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning waarbij mensen zich individueel voor elkaar inzetten en steunen (informele steun). Doel is versterken van het sociale netwerk van mensen, voorkomen van overbelasting van mantelzorgers, hulp bieden in en om huis, bij vervoer, administratie en tegengaan van eenzaamheid en isolement. Lees meer...

Samen doen

Ondersteunen en stimuleren van initiatieven van (groepen) mensen om zich samen in te zetten voor de opbouw van hun wijk op het gebied van onderlinge steun, participatie en leefbaarheid. Resultaat: een wijk of kern met een sterke, bruisende sociale infrastructuur, die aansluit bij de behoeftes van de inwoners. Lees meer...


Individuele ondersteuning

Voor mensen van alle leeftijden die (even) niet verder kunnen met een situatie. Deze individuele aanpak varieert van het geven van korte informatie of advies tot langere ondersteuning met een cliëntplan. De aandacht ligt altijd op het bieden van handvatten, het vergroten van de eigen kracht en meedoen in de samenleving zodat mensen zelfstandig verder kunnen. Lees meer...